Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

-

Permalink0
Bismillah. Fredag den 3/10.

as-Salamu alaykum bröder o systrar i Islam! Idag är Arafah-dagen, så passa på att göra mycket dua! Dessutom fastar många av er! 

Profeten (salla Allahu alayhi wa sallam) sade: 
"Den bästa åkallan är under Arafah dagen, och det bästa som jag och andra profeter sa före mig, är: La ilaha illa Allah, wahdahu la sharikah lah, lahul-mulk, walahul hamd, wa huwa ’ala kulli shay’in qadir."
[Det finns ingen sann gud utom Allah,ingen partner har Han. Till Honom hör Herraväldet, all pris och Han är kapabel till allting]. 

[at-Tirmidhi nr.3585. Hasan enligt Imam al-Albani]

Detta gäller enligt lärda som al-Fawzan de som gör Hadj och de som inte gör Hadj så passa på att göra mycket dua, och glöm inte era syskon i er dua! 
    -- Ibn Abbas Centret--
Till top