Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

Tålamod!

Allmänt Permalink1

Tålamod innebär att kontrollera själen så att den inte vredgas vid olyckor, kontrollera tungan så att den inte klagar och kontrollera kroppsdelarna så att de inte syndar som att slå sig, riva sönder kläder, dra i håret och liknande.

Tålamodet är byggt på dessa tre pelare. När tjänaren handlar utmed dem på ett rätt sätt, blir prövningen till en gåva och olyckan till en present och det hatade till det älskade. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) prövar inte Sin tjänare för att han skall gå under. Han prövar honom för att testa hans tålamod och tjänst. Tjänaren är ålagd att tjäna Allâh i svåra tider såväl som i enkla tider. Han är ålagd att tjäna Allâh inom det han ogillar och inom det han gillar. De flesta tjänar Allâh inom det som de tycker om. Det handlar dock om att tjäna Honom inom det ogillade. Det är då tjänarna varierar i status hos Allâh (ta´âlâ).

"The Angel of Death overlooked me to take the souls of my brothers and sisters. But one day, the Angel of Death will take my soul, and overlook others."

Allmänt Permalink0
Det har berättats av Abu Hurayrah att Profeten (saw) sade ''Nämn ofta njutningarnas förstörare, döden''(At-Tirmidhi)
Då själen dras ut från alla ådrar, varje kroppsdel dör ut steg för steg. Först svalnar hans fötter, därefetr vaderna, sedan låren tills kylan når halsen. Vid det tillfället ser han denna värld och dess invånare för den sista gången, och dörren för att ångra sig har stängts. Baserat på profetens(saw) uttalande:
''Allah accepterar tjänarens ånger till Honom till dess att själen når halsen''(At-Tirmidhi)

Så om du ständigt tänker på döden kommer du känna att detta värdsliga liv inte är någonting värt, och allt som finns däri är obetyldigt. Ha detta liv i handen och inte i hjärtat.
Och ''när de döda nämns, räkna dig själv som om du vore en av dem'' - Abu Darda

Salaah/bön!

Allmänt Permalink0
إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا    Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.    Surah An-Nisa' vers 103    @Tagen från FB. (Dawah islam mälmo)إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider. Surah An-Nisa' vers 103   
Till top