Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

Ett ord, Subhanallah!

Allmänt Permalink3
Kära muslim har du någonsin sett.
En kristen fasta under Ramadan?
Ett hindu slakta djur på Eid-ul-Adh ?.
En jude fira Eid-ul-fiter?

Frågan är varför vi muslimer alltid firar det som finns i den kristna kalendern. Nytt år, alla hjärtans dag, April skämt, Dipavils /Holi (hinduiska festivaler) Jul och mycket mer. Vänligen muslimska bröder och systrar. Tänk med öppet sinne. Tänk.

Varje dag bör vi förändras till det bättre, försöka förbättra oss och göra bättre. Det spelar ingen roll om det är ett nytt år eller ny dag. Vänta inte till 2012 för att göra gott. Glöm inte att vi inte vet om vi kommer att leva till 2012 eller till och med i morgon, så mitt råd är börja göra bra nu, inte för en viss kalender eller tid.

Nytt år!

Allmänt Permalink6
Japp, många säkert förbereder sig det nya året och handlar o helt enkelt njuter av denna bristfälliga liv!

SubhnAllah! Alltså, jag förstår inte varför man ska ens fira det nya året, det är väl inte så konstig , det är så tiden fungerar , den har en början o ett slut, och då ska man väl fira det vaa?

Jag läste i Fb, en tjej som var förvirrad som sa att man får fira, bara man inte dricker Alhokol o sånt! Islam har inte ens nåt som heter nyår , vi har bara två högtider per år , punkt slut och profeten Muhammed (sallalahu aleyhi waa sallam) : ''De som efterliknar ett folk är en utav de '' SubhnAllah, så om vi efterliknar o firar nyår, så har vi inget med Profeten , Allah o vår deen att göra! Så syskon! Pengarna, ni bränner på fyrverkirer , Öl, läsk o sånt skräp kan ni väl skicka de de behövande syskonen runtom i världen!Eller varför kan du inte stå i bön i Tolvslaget , eller göra dhikr , läsa qoran!

Jag hoppas detta var en tankeställare för de flesta , och jag ber Allah vägeleda oss o vår Ummah!

Veckans hadith!

Allmänt Permalink0

Ibn 'Abbas må Allah vara nöjd med honom berättade att Profeten - frid vare över honom - sade: "Alla nationerna visades för mig och jag såg en profet med en liten grupp av människor, ytterligare en profet med endast en eller två personer med honom och en profet ensam utan någon. Sedan visade sig en stor skara inför mig och jag trodde det var min nation. Det sades till mig: "Detta är Musa och hans folk." Sedan tittade jag och såg en annan stor skara. Det sades till mig: "Detta är din nation och sjuttiotusen av dem kommer att inträda Paradiset utan någon räkenskap."

Sedan ställde han sig upp och gick till sitt hus. Människorna började undra vilka dessa kunde vara. En del sade: "Det kanske är följeslagarna till Allahs sändebud."

Andra sade: "Det kanske är dem som föddes med islam som aldrig associerade någonting med Allah." De fortsatte att undra tills Allahs sändebud kom ut och informerades om vad de diskuterade om, så han sade: "Det är dem som inte söker Ruqyah, tror på Omen och kauteriserar sig, och till sin Herre lägger dem sin tillit." [Muslem]

Till top