Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

Du'aa

Allmänt Permalink0
“O Allah, I am your slave, the son of your slave. My forelock is in Your Hand. Your judgment of me is inescapable. Your trial of me is just. I am invoking You by all the names that You call Yourself, that You have taught to anyone in Your creation, that You have mentioned in Your Book, or that You have kept unknown. Let the Qur’an be delight of my heart, the light of my chest, the remover of my sadness and the pacifier of my worries.” (Source: Musnad Ahmad # 1/391)

Darulhadith

Allmänt Permalink0
Fastan innebär ett avståndstagande från två faktorer:

1 – Det Allâh har tillåtit som mat, dryck och samlag med hustru. Fastaren lämnar allt det för att lyda Allâh (´azza wa djall). Det är en fasta som innebär ett avståndstagande från det som Allâh har tillåtit. Därför sade Allâh (djalla wa ´alâ):

”Han har lämnat sin lust och sin mat och sin dryck för Min skull.”

2 – Det Allâh har förbjudit. Den fastan är evig och inte särskild i Ramadhân eller någon annan månad. Den gäller alltså alltid. Under den undviks förbjuden mat, förbjuden dryck, lögner, förbjudna blickar och förbjudet lyssnande.

Den som lämnar mat, dryck och samlag med hustru utan att lämna baktal, skvaller, dåligt tal, beskådning av främmande kvinnor på TV och internet samt lyssnande till baktal, skvaller, musik, sång och instrument har bara fastat i form av att undvika det tillåtna till skillnad från det förbjudna. Han belönas inte för sin fasta. Om det annars tillåtna som mat, dryck och samlag sker under fastans gång annulleras fastan. Den måste tas igen. Det som Allâh har förbjudit som baktal, skvaller, förbjudna blickar och förbjudet lyssnande annullerar inte fastan och fastaren behöver inte ta igen den – men det annullerar belöningen. Fastaren kommer inte att belönas för sin fasta. Han kommer bara att besväras av den utan någon nytta. Vissa av Salaf sade:

”Den enklaste fastan är att undvika mat och dryck.”

Vissa människor besväras inte av att sluta äta, dricka och göra andra uppenbara handlingar. Däremot tycker de att det är svårt att inte baktala, skvallra, förtala och ljuga. Det är en väldig katastrof. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh har inget behov av att en person låter bli att äta och dricka om han inte lämnar lögn och handlingar enligt den och synder.”

Poängen ligger inte bara i att undvika det tillåtna under fastan. Därtill skall även det Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) annars har förbjudit undvikas.

Dagens guldkorn

Allmänt Permalink0
Shaykh Sâleh al-Fawzân:

(Rahimahullah)

Vi håller tyst om Allah det som Hans själv höll tyst om Sig och det Hans sändebud (sallâ Allâhu ’alayhi wa sallam) höll tyst om Honom.

(http://www.alfawzan.af.org.sa/node/10873)

från - Fatwa.se
Till top