Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

-

Permalink2
Bismillah!

Idag befinner vi oss på den tionde dagen utav Ramadan . en tredejedel utav Ramadan har passerat SubhanAllah!

Vad har vi hunnit med dessa dagar ? Har vi gjort nått vi kan dra nytta av ? Om inte , så är det inte försent utan vi har 20 dagar kvar .

Låt oss ta vara på dessa 20 dagar som kvarstår fär vem garanterar oss att vi får uppleva nästa Ramadan .

Må Allah ge oss Framgång denna Ramadan och öka oss i gott !

Lycka till Allesamans !

-

Allmänt Permalink0
Bismillah!Allah säger i Koranen:
"Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Allaah. [Fastan skall vara] ett begränsat antal dagar. Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar och de som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta."

(Koranen 183-184)

Profeten Mohammed (må Allahs fred och välsignelser vara över honom) sa:
"då en person fastar en dag för Allahs skull, kommer Allah att ta bort helvetets eld från honom till ett avstånd som täcker vid en resa av 70 år" . [Bukhari & Muslim].
En checklista som hjälper oss inshaAllah att få den bästa avkastningen från den heliga månaden:

1. Undvik allt som försvagar din fasta, så som att ljuga, baktala, fuska, bli arg.

Profeten (må Allahs fred och välsignelser vara över honom) sa:

"Den som inte ger upp [slutar med] att säga falska uttalanden (dvs ljuga) och onda handlingar, och säga dåliga ord till andra - är Allah inte i behov av hans lämnande av mat och dryck, dvs. fasta." [al-Bukhari|]


2. Undvik att titta på det som Allah har förbjudit.

Profeten (må Allahs fred och välsignelser vara över honom) sade:

"Blicken är en av satans giftiga pilar, Allah förbannar honom. Den som slutar att titta på dåliga saker i fruktan för Allah kommer Allah (swt) att ge honom trons sötma i hjärtat". [Al hakim]


3. Undvik att sitta och lyssna på en person som baktalar andra för då får man samma synder som den baktalar.


4. Ha avsikten att fasta varje dag med Iman, (tro) och ren avsikt att endast söka belöningen från Allaah. Profeten (må Allah fred och välsignelser vara över honom) sa:

"Den som fastar under Ramadan med Iman och söker belöning från Allah, kommer hans tidigare synder att förlåtas." [al-Bukhaari]


5. Läs ut hela Qur'anen minst en gång, så som Profeten gjorde (må Allah fred och välsignelser vara över honom).


6. Gör doua under fastan för att Profeten (må Allahs fred och välsignelser vara över honom) sa att tre personers bön/åkallan inte avvisas, och en av dem är den fastande personens bön/åkallan. Be Allah om det goda i detta liv i det nästa för dig själv, din familj och alla Muslimer.


7. Gör doua innan du bryter din fasta. Profeten (må Allahs fred och välsignelser vara över honom) sa:

"Den fastande personen har en bön/åkallan [doua] som besvaras när han bryter sin fasta".


8. Ge Sadaqah och var god gentemot folket. Profeten (må Allahs fred och välsignelser vara över honom) var den mest generösa bland människorna och han var mest generös under Ramadan.


9. Ha Suhoor som Profeten (må Allaahs fred och välsignelser vara över honom) sa:
"Ha Suhoor för att den ger välsignelse."


10. Be om Allahs förlåtelse eftersom Ramadan är månaden så Allah befriar människor från elden.


11. Be Taraweeh med Khushoo' [ödmjukhet, koncentration]. Om du ber i moskén, be då hela bönen med Imaamen. Om du ber hemma, förläng då bönen så mycket du kan. Profeten (må Allaahs fred och välsignelser vara över honom) sa:
"Den som ber under Ramadan med Imaan och söker belöning från Allah, kommer hans tidigare synder att förlåtas."


12. Mata de fattiga och bjud hem till Iftaar. Profeten (må Allahs fred och välsignelser vara över honom) sa:
"Den som ger Iftaar till någon fastande, kommer han att få samma belöning utan att belöningen minskas från den fastande personen."


13. Kämpa hårdare under de sista tio nätterna, speciellt de udda nätterna, då i en av dessa nätter faller Laylatul Qadr (All maktens dag) in. Och den douaa som profeten (må Allahs fred och välsignelser vara över honom) brukade säga under dessa nätter var: "Allahumma innaka 'afuwun tohibbol 'afwa fa'fu 'anni." (O Allaah du är [Den som Förlåter] och älskar förlåtelse så förlåt mig.)


14. Be Allah acceptera alla dina goda handlingar under denna månad.

-

Allmänt Permalink0
Allâh (´azza wa djall) har inte befallt oss att fasta för att vi skall hungra och törsta. Allâh (ta´âlâ) säger:

مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ

”Varför skulle Allâh vilja straffa er [för gamla synder], om ni visar [Honom] tacksamhet och tror [på Honom]?”1

Han befaller oss att fasta för ett högre och ädlare syfte, nämligen för att vi skall hålla oss borta från falskhet och synder. Det är det som är syftet med fastan.

Vad som bevisar denna hadîth är Allâhs (ta´âlâ) ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

”Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er så att ni skall frukta Allâh.”2

Det är det som är syftet med fastan och inte att hungra och törsta.

Om vi hade tagit till oss denna vishet under Ramadhân, skulle den inte ha varit över förrän människan hade en förändrad dyrkan till Allâh och ett förändrat uppförande med Allâhs tjänare. Det kommer inte att gå trettio dagar förrän man har anskaffat sig dessa förträffliga etiketter om man håller sig borta från falskhet och synder.

Idag ser vi många, eller kanske till och med majoriteten, muslimer gå in och ut ur Ramadhân opåverkade. Varför det? Jo, för att de inte håller fast vid den befallning som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav om att frukta Allâh och undvika alla falska tal och handlingar och synder.
Till top