Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

-

Allmänt Permalink3
Ya Akwhaat ! Vill bara påminna att ni inte ska glömma mig och alla andra muslimerna i er dua då jag har mycket pågång just nu . Ni finns sannerligen i min!

BarkaAllahu fikunna!

NÄR DU ÄR SÅRAD AV MÄNNISKOR SOM DELAR SAMMA BLOD SOM DIG

Allmänt Permalink1
Så kom ihåg :

Yusuf (AS), som blev förrådd av sina egna bröder.

Om du upptäcker att dina föräldrar motsätter dig, kom ihåg Ibrahim (AS), vars far ledde honom till elden.

Om du fastnar med ett problem där det inte finns någon väg ut, kom ihåg Yunus (AS), som blev fast i magen på en val.

Om du är sjuk och din kropp skriker med smärta, minns Ayub (AS) som var sjukare än dig.

När någon förtalar dig, kom ihåg Ai'sha (RA) som var förtalad i hela staden.

När du är ensam, minns Adam (AS) som skapades ensam.

När du inte kan se någon logik omkring dig, tänk på Nuh (AS) som byggde en ark utan att ifrågasätta.

Om du är hånad av dina egna släktingar, då tänka på profeten Muhammed (Må frid och välsignelser vara över honom).

Allah (SWT) satte dessa profeter inför rätta, så att senare generationer kan lära sig en läxa av tålamod och uthållighet. Må Allah ge oss perspektiv och förståelse. Ameen!

-

Allmänt Permalink0
Idag läste jag på sahab att den största graven som dyrkas vid sidan av Allaah i Lybien revs igår av salafiyyoon, lillaahil hamdu wal minnah! Detta gjorde min dag, 'alhamdulillaahi 'alaa ni'matit tawheed, må Allaah belöna de inblandade med att de får se Hans Vackra Ansikte, aameen. Mindre shirk på jordens yta!

Narrated from ‘Urwah ibn ‘Abasah that he said to the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him): “With what were you sent?” He said, “I was sent to uphold the ties of kinship, to break the idols, and so that Allaah would be worshipped alone with no partner or associate.” (Muslim #832)
Till top