Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

Levandet

Allmänt Permalink1
Lev som om du skall dö i morgon. 
Lär dig som om du skulle leva för evigt.

Saningen

Allmänt Permalink1
”Håll er till sanningen, för sanningen leder till lydnad och allt det goda, och detta leder till paradiset. Och en person fortsätter att vara sanningsenlig och strävar för detta tills han skrivs som en av de sannfärdiga hos Allah. Och akta er för lögn, därför att lögn leder till synder och allt det onda, och detta leder till elden. Och en person fortsätter att ljuga och litar sig till det – är ihärdig i det – tills att han skrivs som lögnare hos Allah.”

Döden

Allmänt Permalink1
Inalilahi wa ina ila rajicuna!
Må Allah förlåta henne och underlätta för henne!
Till top