Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

Straff eller prövning?

Permalink0
När motgångar korsar ens väg i livet som muslim kan man bli orolig och fråga sig, testar Allah mig nu elr straffas jag? 

För att få svar på denna fråga ska man ta ställning i sitt liv och handlande , till exempel 

- Om du gör en god handling som välbehagar Allah, du Odlar din skägg som broder och som syster tar du på dej hijab och längs vägen blir det svårt och du utstår massor med svårigheter , så är detta ett test från Allah SubhanaAllah Waa Ta'3ala . 

Men om du däremot begår en ond handling och det blir problem i vägen ,är detta ett straff från Allah.  

Slutsats- Det goda i Allahs väg som leder till svårigheter, vill din Herre endast testa dig.   Medans en ond handling blir till konsekvens är det straff . 
Till top