Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

Dua'at

Allmänt Permalink0
"NÄR MINA tjänare frågar dig om Mig då Jag är nära; Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig. Och uppmana dem att svara när Jag kallar och att tro på Mig - kanske skall de ledas på rätt väg." [2:186]
 

Allah besvarar allas dua – när vi gör dua, och det vi gör dua för inte innefattar någon synd, så kommer Allah att ge oss en av tre olika alternativ som ’svar’: antingen besvaras ens dua snart, i detta liv, eller så ’sparas’ det till nästa liv, eller så leder Allah bort något dåligt för en i ens framtid, på grund av ens dua.

Till top