Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

Dygder om kunskap

Permalink1
All gott cirkulerar kring kunskap 
  
- ju mer kunskap man har o implementerar desto närmare Allah. 

Efter att insett vikten utav kunskap måste man veta hur man ska gå tillväga .   

Ett är - Viljan. ( börjar med att lyssna på föreläsningar för att stärka viljan. Föreläsningar som handlar om kunskaps dygder så att hjärtat o viljan blir stärkt. ) 

Två - efter stark vilja - ska man ställa sig frågan varför gör jag detta? Vrf har jag valt att söka kunskap? Det enda korrekta avsikten är att komma närmare Allah och inte ar-riyaah. Så dvs uppriktighet - ikhlas.  

Tre- . Tre olika studier man kan göra redan i Sverige . 

* Quranen -> memorera eller lära sig tajweed.  Tips. Även lyssna på tafsir på suran man memorerar.  * lägg även stor vikt på murjahaa som i hifhd. 

* Arabiska.  --> man kan inte riktigt ha förståelse för deen ul islam utan att förstå arabiska .  Även quranen är sänd på arabiska . 

* salaf började studera kunskapens dygder o etiketer innan de började studera kunskapen i sig själv . Som tex studentens etiketter och adab mm . 

* Efter är det bästa området att studera Aqidah - man får aldrig nog av aqidah .  

- börja med att studera sin aqidah först och inte andras annars hamnar man i tvivel. 

- man studerar det som är relaterat med ditt liv just då tex Imaan boost , giftemål, föräldrar hur man ska bete sig mot de etc. 

- man kan även studera Tafsir som är väldigt fint område gällande quranen. 

- Ställen att studera utomlands 
* Al Ibanaah i Egypten. 

Praktiska tips inför studerandet. 

• att man söker kunskapen endast för att implementerar det i sitt liv. 

• Att man ber Allah om hjälp , att han ska underlätta studerandet utav deen ul islam för en. 

#1 - - Anonym:

Salaam alaykum
Fina inlägg som uppskattas syster men inshallah kanske du kan skriva översättning på orden för det finns många ord man inte förstår annars :)
Vill bara gärna lära mig inshallah

Svar: Waa aleykuma salam! Roligt att höra Maa shaa Allaah! Åh tack för att du påpekade det, ska tänka på det framöver . BarakaAllaahu feek 🌸
Faatimah

Till top