Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

-

Permalink0
Fråga: Beträffande frasen ”Ramadhân Karîm”, givmild Ramadhân, är det inte Allâh som är givmild? Svar: Det är grundlöst. Att de säger ”Ramadhân Karîm”, givmild Ramadhân, saknar grund. Att säga däremot att Ramadhân är ädel (شريف), välsignad (مبارك) och väldig (عظيم), så har dessa egenskaper rapporterats och de är tillåtna att nämnas. Vad gäller ”Karîm”, känner jag inte till att det har någon grund.
Till top