Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

-

Permalink0
Salaf brukade speciellt ägna mer tid åt quranen denna måand, det brukar utesluta allt annat och endast fokusera på quranen och reflektera över det . Så systrar, låt oss göra quranen prio ETT denna månad, lyssna på den, läs den, reflektera över den och handla med den. Må Allah göra oss utav Ahlul-Quran!
Till top