Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

You can get up

Permalink1

Allah swt låter saker och ting hända oss, för att Han den Allsmäktige, har en plan med allting. Då Allah swt bryter våra hjärtan så är det enbart för att kunna göra oss hela, då Han den Barmhärtige, utsätter oss för smärta är det för att göra oss starkare, då Han den Ödmjuka, skickar oss fel så är det för att vi ska kunna vara ödmjuka, då Han den allra Heligaste låter sjukdom drabba oss är det för att vi ska ta bättre hand om oss själva, när Han den Nåderika tar allt vi har ifrån oss är det för att lära oss värdet av allt som Han gav oss.

Detta är svårt att kanske komma ihåg detta då något drabbar oss, det vet jag för jag personligen har gått igenom en hel del tester på sistone på många olika sätt. Och då saker och ting hände mig, så var man så fokuserad på just det att jag kunde glömma att Allah swt har en plan med allting som händer, och att jag egentligen inte skulle vara ledsen över det som hände utan vara tacksam och säga Alhamdullilah samt vända mig till min Herre. Så när jag blev påmind om detta och jag kom ihåg det så mådde jag plötsligt mycket bättre, för jag vände mig till min Skapare och bad om styrka samt tackade för alla prövningar som hade kommit till mig. För med varje prövning som Allah swt skickar, så har Han den Största, en plan med det. Och med varje prövning så kommer vi ut starkare på andra sidan ändan, så vi ska vara tacksamma för det och sätta vår tillit till Allah swt och ALDRIG, ALDRIG, ifrågesätta varför saker och ting sker just mig.. Varför Allah swt utsätter detta för mig? Subhanallah. Som sagt, så som jag sa så vet jag att det kan vara svårt att verkligen tacka Allah för en prövning som man utsätts för just då det sker, för att kunna göra det så krävs det att man verkligen är stark som person och har en stark imaan. Så må Allah swt göra våra imaan starkare, Må Han göra oss till de som förlitar sig på Honom, Må Han göra oss till de som tackar för alla prövningar som han sänder till oss. AMIN!

#1 - - Anonym:

Amiin!<3

Till top