Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

-

Permalink1
Dagens lärdom från en dunder dars online var sex saker som vilseleder människan. Må Allah hålla oss stabila inom deen , Ameen! Allaah, the mighty and majestic created mankind upon al-Fitrah (the natural inclination): ...Allaah's Fitrah (i.e. Allaah's Islaamic Monotheism), with which He has created mankind. [Surat ur-Room, 30:30] Part of al-Fitrah is loving the truth and detesting falsehood because the truth is sweet, it is delicious to the hearts and falsehood is bitter to the soul. The six points: 1. Jahl (Ignorance) 2. Kawf (Fear) 3. Kibr (Pride/Arrogance) 4. Hasad (Jealousy) 5. Bad Companionship 6. Sins
#1 - - Naqia:

Nu är min blogg igång igen!

Till top