Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

Kunskap

Permalink1


~ Kunskap kommer inte lätt utan det du måste vara beredd att göra uppoffringar . 

The beautiful thing with knowledge is that no one can take it from you . 
Till top