Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

Tal

Permalink0
Systrar! Var vaksamma över er tunga.  Ett ord kan sägas till nån och du menar inte det men utav ilska eller kanske utav skoj säger du det och det bryter den Andres hjärta i stycken . Wallahi vi vet inte vilken makt ord har när de väl är sagda . Vi bör vara extra försiktiga och endast tala gott och frukta vår herre för vårt tal .   En påminnelse först för mig själv sen andra . 

Må Allah rena våra hjärtan och låta endast säga ord utav kheeyr. 
Till top