Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

Allah älskar de som..

Permalink1

1. Gör Tawbah (Ånger)

”Gud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat]” - [2:222]

2. Gör Tahara (Rening)

”Han älskar dem som vill rena sig.” -[2:222]

3. Har Taqwa (Gudsfruktan)

”Gud älskar dem som fruktar Honom.” [9:4]

4. Har Ihsan (Godhet och perfektionism)

”Gud älskar dem som gör det goda och det rätta” -[3:134]

5. Har Tawwakul (Tillit)

”Gud älskar dem som sätter sin lit till Honom.” - [3:159]

6. Gör Adl (rättvis)

”Gud älskar dem som gör rättvisa.” [5: 42]

7. Har Sabr (tålamod)

”Gud älskar dem som har tålamod” [3:146]

8. Kämpar för hans sak

”Gud älskar dem som kämpar för Hans sak i slutna led [så att de tillsammans bildar] liksom en stark och solid byggnad.” - [61:4] 

Till top