Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

When your life is in darkness And nothing is right - Just Remember Through the darkness, Allah (سبحانه وتعالى) is The Light ♥

Allmänt Permalink3
Till top