Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

-

Allmänt Permalink1
Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said : "This world is a prison of the believer and a paradise of the unbeliever.
Till top