Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

Hadith

Hadither Permalink0


Profeten [saw] sade:" Ingen skall gå in i paradiset utan att bli visad sin plats han skulle ha upptagit i [helvetes] elden om han har avvisat tron så att han må vara mer tacksam; och ingen skall gå in i helvetes elden utan att bli visad platsen han skulle ha haft i paradiset om han hade trott så att det må vara vara en orsak av sorg för honom."[bukhari 8/573]
Till top