Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

Tålamod!

Allmänt Permalink1

Tålamod innebär att kontrollera själen så att den inte vredgas vid olyckor, kontrollera tungan så att den inte klagar och kontrollera kroppsdelarna så att de inte syndar som att slå sig, riva sönder kläder, dra i håret och liknande.

Tålamodet är byggt på dessa tre pelare. När tjänaren handlar utmed dem på ett rätt sätt, blir prövningen till en gåva och olyckan till en present och det hatade till det älskade. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) prövar inte Sin tjänare för att han skall gå under. Han prövar honom för att testa hans tålamod och tjänst. Tjänaren är ålagd att tjäna Allâh i svåra tider såväl som i enkla tider. Han är ålagd att tjäna Allâh inom det han ogillar och inom det han gillar. De flesta tjänar Allâh inom det som de tycker om. Det handlar dock om att tjäna Honom inom det ogillade. Det är då tjänarna varierar i status hos Allâh (ta´âlâ).

#1 - - Ayan:

SV: Tack sis för din fina duaa och in sha Allah! :)

Till top