Dawahmuslimah

al-Fawzan: En student stannar inte vid en gräns. Han söker kunskap tills han dör. Den som säger att det räcker har bara lurat sig själv och varit okunnig. (Sharh-ud-Durrah, sid. 278)

Veckans hadith!

Allmänt Permalink0

Ibn 'Abbas må Allah vara nöjd med honom berättade att Profeten - frid vare över honom - sade: "Alla nationerna visades för mig och jag såg en profet med en liten grupp av människor, ytterligare en profet med endast en eller två personer med honom och en profet ensam utan någon. Sedan visade sig en stor skara inför mig och jag trodde det var min nation. Det sades till mig: "Detta är Musa och hans folk." Sedan tittade jag och såg en annan stor skara. Det sades till mig: "Detta är din nation och sjuttiotusen av dem kommer att inträda Paradiset utan någon räkenskap."

Sedan ställde han sig upp och gick till sitt hus. Människorna började undra vilka dessa kunde vara. En del sade: "Det kanske är följeslagarna till Allahs sändebud."

Andra sade: "Det kanske är dem som föddes med islam som aldrig associerade någonting med Allah." De fortsatte att undra tills Allahs sändebud kom ut och informerades om vad de diskuterade om, så han sade: "Det är dem som inte söker Ruqyah, tror på Omen och kauteriserar sig, och till sin Herre lägger dem sin tillit." [Muslem]

Till top